Nauki społeczne
TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE GLOBALNEGO ŚWIATA

TOŻSAMOŚĆ MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE GLOBALNEGO ŚWIATA

ISBN: 83-232-1687-8
Autor: CYBAL A.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 252

Promocja

Cena: 51.98 46.78 zł

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. GLOBALIZACJA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA - APOGEUM CZY ZMIERZCH CYWILIZACYJNY?
1.1. Globalizacja - rozważania o naturze pojęcia
1.2. Czynniki historyczne i źródła globalizacji
1.3. Polityczna i gospodarcza płaszczyzna globalizacji
1.4. Ruchy antyglobalizacyjne i krytyka globalizacji

ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZNO-KULTUROWY WYMIAR PROCESÓW GLOBALIZACJI
2.1. Społeczeństwo współczesne - wyzwania dla przyszłości
2.2. Dylematy tożsamościowe w procesie zmiany kulturowej
2.3. Indywidualizm i kolektywizm jako kulturowe orientacje normatywne i wzory mentalności

ROZDZIAŁ 3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ
3.1. Problemy i hipotezy badawcze
3.2. Zmienne i wskaźniki
3.3. Metoda i technika badawcza
3.4. Próba badawcza, teren i organizacja badań
3.5. Społeczna i demograficzna charakterystyka badanej populacji

ROZDZIAŁ 4. INDYWIDUALNE (AUTO) DEFINICJE I INTERPRETACJE WYBRANYCH ASPEKTÓW ŚWIATA GLOBALNEGO Z PERSPEKTY- WY BADANEJ MŁODZIEŻY
4.1. Subiektywny aspekt poczucia tożsamości młodzieży i ocena pokolenia rówieśników w sfragmentaryzowanym społeczeństwie globalnym
4.2. Orientacje normatywne badanej młodzieży skoncentrowane na dymensji indywidualizm v/s kolektywizm w kontekście procesów globalizacji
4.3. Zjawisko globalizacji współczesnego świata w percepcji i ocenie badanej młodzieży

ROZDZIAŁ 5. HOMO EXPLORENS JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEJ NARRACJI WSPÓŁCZESNOŚCI
5.1. Poszukiwanie prawdy przez człowieka późnej nowoczesności w procesie dialogowej relacji z "innością"
5.2. Tożsamość poszukująca jako wyraz zgody jednostki na "dezintegrację pozytywną"
5.3. "Etos demokratyczny" jako wzorzec mentalności jednostek we współczesnym świecie

Bibliografia

Aneks 2

The Youth's Identity in the Perspective of the Global World. Sociopedagogical Study (Summary)

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-232-1687-8.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek