Nauki przyrodnicze
WEZBRANIA RZEKI JANGCY W KOTLINIE SYCZUAŃSKIEJ I ODCINKU....

WEZBRANIA RZEKI JANGCY W KOTLINIE SYCZUAŃSKIEJ I ODCINKU....

ISBN: 83-7654-072-6
Autor: SOBKOWIAK L.
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 132


Cena: 28.00 zł

Od zarania dziejów cywilizacja chińska rozwijała się w ścisłym związku z wielkimi systemami rzecznymi Azji Wschodniej, szczególnie z występowaniem okresów wezbrań i niżówek, w rytm pojawiania się i zaniku letniego monsunu. W konsekwencji właściwe wykorzystanie zasobów wody stało się jedną z podstaw funkcjonowania Państwa Środka. Także dziś, w dobie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących w Chinach, wezbrania takich rzek, jak Jangcy oraz związana z tym racjonalna gospodarka wodna mają niezwykle istotne znaczenie dla tempa i kierunku rozwoju kraju.

Książka jest pierwszą w Polsce pozycją w szczegółowy sposób omawiającą problematykę wezbrań Jangcy w obrębie kluczowego w hydrologii i gospodarce wodnej Chin obszaru Kotliny Syczuańskiej i Trzech Przełomów. Jest ona rezultatem badań nad przestrzenną i czasową zmiennością przebiegu wezbrań najdłuższej rzeki Azji, przeprowadzonych przez autora, geografa i sinologa, w trakcie kilkuletniego pobytu w Państwie Środka: na Zjednoczonym Uniwersytecie Syczuańskim w Czengdu (1997–1999) oraz na Uniwersytecie Hohai w Nankinie (2000–2004).

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,83-7654-072-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek