Medycyna
W ZDROWIU I W CHOROBIE... Z BADAŃ ANTROPOLOGII MEDYCZNEJ I DYSCYPLIN POKR.

W ZDROWIU I W CHOROBIE... Z BADAŃ ANTROPOLOGII MEDYCZNEJ I DYSCYPLIN POKR.

ISBN: 978-83-61845-12-6
Autor: PENKALA-GAWĘCKA D.
Wydawca: Biblioteka Telgte
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 348

Promocja

Cena: 35.00 28.00 zł

Zbiór artykułów, składających się na recenzowany tom, skoncentrowany jest na kulturowych uwarunkowaniach oraz kulturowym przeżywaniu i praktykowaniu zdrowia i choroby, a także na związanym z nimi doświadczaniu ciała i cielesności, bólu i cierpienia oraz odbiorze stosowanych sposobów zapobiegania, leczenia, wspierania i pomagania w sytuacji choroby. Dotyczy zatem wartości, jaką jest zdrowie, uważanej współcześnie za jedną z najważniejszych, oraz metod jego ochrony, będących w centrum zainteresowania opinii społecznej. Tom wypełniły artykuły multidyscyplinarnego zespołu badaczy, w którym obok najliczniejszych etnologów/antropologów kulturowych znaleźli się socjologowie, psycholodzy, historycy, antropolog biologiczny, filozof i filolog.

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-61845-12-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek