Księgarnia przy FredryKsiążki z kategorii „Księgozbiór 1” oznaczone ikonką - - można nabyć w naszej księgarni przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.Nowości
Pokazano od 1 do 10 z 37
Sortuj według: Nazwy  /  Ceny  /  Autora

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W WYOBRAŻENIACH I OCENACH MŁODZIEŻY LICEALNEJ I AKADEM.

ISBN: 978-83-64902-17-8
Autor: BANIAK J.
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 287

Nowość   

Cena: 35.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Problematyka badawcza małżeństwa i rodziny jest rozległa, ujmowana w wielu
różnych aspektach i wymiarach. Zakres ten najtrafniej oddają pytania wskazu-
jące na istotność tej problematyki, a zarazem będące komponentami problemu
głównego. Takie podejście do problemu przyjętego w założeniach badawczych
zastosowano także w tej monografii socjologicznej, ujmując je w następujących
pytaniach (problemach) szczegółowych: Jakie jest obecnie nastawienie ludzi
do religijnego modelu małżeństwa i rodziny propagowanego przez Kościół
rzymskokatolicki oraz do modelu laickiego? Czy polscy katolicy akceptują
i stosują w swoim życiu małżeńskim i rodzinnym zasady katolickiej moralności
małżeńskiej, rodzinnej i seksualnej? Jaka jest trwałość małżeństw, a jaki ich od-
setek kończy się rozwodem? Czy małżeństwo i rodzina nadal są podstawowym
środowiskiem dla biologicznych i duchowych narodzin człowieka? J

ROLE RODZINNE MIĘDZY PRZYSTOSOWANIEM A KREACJĄ

ISBN: 978-83-64902-22-2
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 279

Nowość   

Cena: 35.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Próby wyjaśnienia bardzo szybkich, a przede wszystkim głębokich przemian,
jakie obejmują wszystkie bez mała obszary funkcjonowania rodzin, zmusiły
familiologów do poszukiwania nowej płaszczyzny interpretacyjnej owych proce-
sów. Obok konstruowania nowych paradygmatów pojawiła się również tendencja
do powrotu do klasycznych teorii i pojęć. Przykładem takiego neoklasycznego
podejścia jest wykorzystanie teorii roli społecznej do opisu cech współczesnej
rodziny polskiej. Bez względu na akademickie dyskusje o kondycji rodziny, czyli
na temat kryzysu instytucji i malejącego znaczenia małżeństwa, rodzina wciąż
pozostaje wyróżniającą się formą życia społecznego. Doniosłość rodziny wynika
ze znaczenia, jakie – niezależnie od kultury i czasu historycznego – nadaje tej
instytucji każde społeczeństwo.

CIELESNOŚĆ W AZJI SEKS, SPORT, SZTUKA I ŚMIERĆ

ISBN: 978-83-63434-52-6
Autor: CZUBAJ M. RED.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 188

Nowość    Promocja   

Cena: 25.00 22.50 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

W książce, którą Państwo trzymacie w rękach, mowa będzie o śmierci, sporcie, sztuce, także seksu tu nie zabraknie. Tom ten jest pokłosiem konferencji, którą przygotowali studenci studiów azjatyckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w 2014 roku. Naukowa aktywność młodych badaczy jest godna podkreślenia w czasach, w których zdają się dominować zinstrumentalizowane oblicza nauki. Ufam więc, że zbiór ten zostanie przyjęty z życzliwością. A także z refleksją, że mówiąc o innych, mówimy również (a czasem głównie) o nas samych. Także i na tym wartość tej „azjatyckiej” książki polega.

OD-TWORZYĆ PRZESZŁOŚĆ KULT CZUMBA NA MADAGASKARZE

ISBN: 978-83-63434-48-9
Autor: MARCINKOWSKA K.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 478

Nowość    Promocja   

Cena: 40.00 36.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

"Od-tworzyć przeszłość... Tak czyni malgaski lud Sakalawa, uczestnicząc w tradycyjnym kulcie czumba, w którym postacie królów wcielają się w osobę ekstatycznego medium. Ale rekwizyty są zupełnie współczesne: kobieta-wybranka ducha rozmawia z nim przez telefon komórkowy i puszcza mu przeboje malgaskiej muzyki popularnej. Czumba to performans, w którym zacierają się granice między historią a teraźniejszością, światem żywych a duchami zmarłych, władcą a poddanymi, kobietą a mężczyzną.

CHRYSTIANIZACJA MŁODSZEJ EUROPY

ISBN: 978-83-232-3074-8
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 318

Nowość   

Cena: 44.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Poszukiwania początków polskiej państwowości i korzeni zaszczepionej na jej gruncie w drugiej połowie X stulecia religii chrześcijańskiej postępują od momentu ukształtowania się w XIX wieku nowoczesnej historiografii.

STACJE NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STACJE NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ISBN: 978-83-232-3065-6
Autor: KOSTRZEWSKI A.RED.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 200

Nowość   

Cena: 36.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Brak dodatkowego opisu tej pozycji.

POCZET REKTORÓW ALMAE MATRIS POSNANIENSIS

ISBN: 978-83-232-3066-3
Autor: SCHRAMM T.RED.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 325

Nowość   

Cena: 42.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis to dzieje uczelni odmierzane kadencjami rektorskimi kolejnych primi inter pares. Księga upamiętniająca Jubileusz 85-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prezentuje sylwetki 30 rektorów Uczelni, poczynając od pierwszego rektora tzw. Wszechnicy Piastowskiej - Heliodora Święcickiego (1919-1924). Poczet zamyka kadencja Bronisława Marciniaka (1 IX 2008 – 31 VIII 2016). Ciekawe to i pouczające spojrzenie. W jakiejś mierze ujawnia ono stopień i zakres zależności między osobowością rektora a funkcjonowaniem organizmu uniwersyteckiego – w różnych warunkach społecznych i politycznych. Tom uzupełniają fotografie czarno-białe oraz barwne.

STUDIA NAD DAWNĄ POLSKĄ TOM 4

ISBN: 978-83-61391-03-6
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: MPPP Gniezno
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 147

Nowość   

Cena: 37.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Najnowszy, 4 tom „Studiów nad dawną Polską” zawiera kolejne cenne pod względem poznawczym opracowania, dotyczące m.in. czasów poprzedzających nastanie wczesnego średniowiecza, tj. okresu wędrówek ludów w Wielkopolsce, następnie archeologii samego okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz arcyciekawe omówienia tematów historycznych, w tym sfragistycznych i heraldycznych, związanych z rozwiniętym średniowieczem.

Prezentowane w niniejszym tomie artykuły już tradycyjnie stanowią zwartą publikację o wysokich walorach edukacyjnych, napisaną w możliwie przystępny dla przeciętnego odbiorcy sposób. Godny podkreślenia jest fakt, że nie oznacza to utraty wartości naukowych poszczególnych opracowań.

ZŁOTY WIEK MUZYKI KAMERALNEJ POSTACIE OBYCZAJE I EPIZODY Z ŻYCIA MUZYCZNEGO...

ISBN: 978-83-7654-362-8
Autor: GWIZDALANKA D.
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 147

Nowość   

Cena: 20.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Od 20 lat muzycy i melomani korzystają z Przewodnika po muzyce kameralnej Danuty Gwizdalanki. Teraz autorka proponuje im rozszerzenie wiedzy o ulubionych triach i kwartetach opisując czasy i warunki, w jakich powstawały. Bohaterami Złotego wieku kameralistyki są więc nie tylko muzycy, ale także ich mecenasi, wydawcy, a przede wszystkim publiczność.

AUGUST I RZYM PAMIĘĆ, RYTUAŁY I PRAKTYKI ŻYCIA CODZIENNEGO

ISBN: 978-83-7654-358-1
Autor: PR. ZBIOROWA
Wydawca: PTPN
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 278

Nowość   

Cena: 25.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Artykuły tworzące niniejszy tom dotyczą cesarza Augusta i miasta Rzym. W tym związku nie chodziło jednak tylko o to, aby w centrum zainteresowania postawić jednego człowieka i jedno miejsce, ale aby ich wspólny ogląd brał także pod uwagę stan współczesnej humanistyki oraz nowe pola badawcze historii (pamięć, rytuały oraz praktyki życia codziennego). Autorzy testów reprezentują nie tylko różne ośrodki akademickie, odmienne tradycje naukowe i dyscypliny zajmujące się starożytnością, ale także różne pokolenia badawcze. Tym samym prezentują różne sposoby widzenia historii oraz odmienne strategie jej interpretacji i wyjaśniania. Wszystkich ich jednak łączy fascynacja starożytnym Rzymem i chęć upamiętnienia dwutysiąclecia śmierci pierwszego princepsa.

«  |  1  |  2  |  3  |  4  |  »
Idź do strony
(wpisz numer strony od 1 do 4)
Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery